Frifunnet for grov vitnepåvirkning

To menn, som også er brødre, sto tiltalt for grov motarbeidelse av rettsvesenet (vitnepåvirkning) som iht. straffeloven § 158 jf. § 157 har en strafferamme på 10 år. Påtalemyndigheten mente mennene hadde påvirket sin yngre niese til å forklare seg uriktig i en familievoldssak. Begge brødrene ble frifunnet i tingretten i desember 2020. Statsadvokaten anket frifinnelsen og saken kom opp for Borgarting lagmannsrett i september 2021. Også der ble begge brødrene frifunnet. Dommen ble rettskraftig på senhøsten 2021.

Brødrene ble representert av hhv. advokat Henriette Willix og advokat Frode Sulland