Begjæring om utreiseforbud ikke tatt til følge

En mann fra Kosovo får nå reise på utenlandsferier med sine norske barn etter å ha vunnet sak om utreiseforbud for barna både i tingretten og lagmannsretten. Begjæring om utreiseforbud fra barnas mor var begrunnet med at mannen var dømt til fengsel i Norge, og at det derfor var uvisst om han ville vende tilbake til Norge med barna dersom de reiste til Kosovo. Barnas mor tapte saken i begge instanser. Retten mente at det ikke var holdepunkter for at barna ikke ville returnere til Norge, og hadde forståelse for at mannen ønsket at barna skulle få en tilknytning til hans gren av familien og landet han kommer fra. Det var ikke grunnlag for utreiseforbud selv om mannen var dømt til fengsel i Norge, og hadde uavgjorte saker hos politiet.

Mannens advokater var Haakon Åsli Skogstad og Helge Hjort.